Punkt informacyjno-konsultacyjny w Wojskowej Akademii Technicznej

EUGENIUSZ BŁASZCZAK
e-mail  eugeniusz.blaszczak@wat.edu.pl
tel. +48  261  839 319

PIOTR KWITOWSKI
e-mail  piotr.kwitowski@wat.edu.pl
tel. +48  261  839 276

Informacja o sposobie dotarcia do Punktu

Jak dojechać

Punkt informacyjno-konsultacyjny w Instytucie Transportu Samochodowego

Anna Górska
e-mail   anna.gorska@its.waw.pl
tel.  +48  22  43 85 327

Jak dojechać