Projekt Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach,
Umowa POWR.03.05.00-00-CW07/20

Okres realizacji Projektu:

od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2023 roku

Kwota dofinansowania:

4 624 388,14 zł

Źródło finansowania:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego