CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCIOSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową MOBILNOŚĆ OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH 26-27czytaj więcej