**** SelfTest – test online sprawdzający predyspozycje do bezpiecznego prowadzenia samochodu **** **** Ankieta – wiek kierowcy a roczny przebieg samochodu ****

  

CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI
DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
(POWR.03.05.00-00-CW07/20)

W Wojskowej Akademii Technicznej powstało pierwsze w kraju Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach. Eksperci Centrum będą rozwijać zagadnienia projektowania uniwersalnego i kształcić kadry w tym kierunku. Celem ich działań ma być wypracowanie rozwiązań, które ułatwią funkcjonowanie seniorom, osobom chorym i niepełnosprawnym, a także weteranom z zespołem stresu pourazowego oraz ofiarom wypadków drogowych.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.Dofinansowanie projektu wynosi 5.319.184,20 zł, w tym ze środków europejskich 4.624.388,14 zł. Centrum rozpocznie swoją działalność już 1 października 2021 roku i będzie funkcjonować przez cały okres trwania projektu, tj. przez 24 miesiące oraz co najmniej przez trzy lata po jego zakończeniu, czyli do 30 września 2026 roku.

Osoba z niepełnosprawnością ruchową wsiadajaca do pojazdu
Fotografia: Janina Ułaś
Logo WAT z linkiem do strony głownej
Logo UKSW z linkiem do strony Wydziału Psychologii
Link do strony ITS