Rok 2024

Maciej Sydor, Marcin Wieczorek, Miloš Hitka, Miloš Gejdoš, Experimental Study of Persons with Disability, Wheelchairs, and Car Interaction

Piotr Góral, Paweł Pawłowski, Wiktor Nowacki, Jakub Wróbel, Electronic anti-theft protection for vehicles of people with special needs

Piotr Malawko, Anna Górska, Techniki kierowania pojazdem kierowcy z niepełnosprawnością ruchową

Beata Stasiak-Cieślak, Universal design in transport