Głównym celem projektu jest powołanie i prowadzenie działalności Centrum wiedzy o dostępności, w którym będą rozwijane zagadnienia projektowania uniwersalnego oraz, we współpracy głównych wykonawców projektu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będą wypracowane, promowane i upowszechniane innowacyjne rozwiązania, produkty oraz standardy usług powszechnych prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystaniu ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów, samochodów osobowych).

Celem pośrednim projektu jest wsparcie kadry dydaktycznej uczelni będących Wnioskodawcą Projektu (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Mechanicznej) oraz Partnerem (Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, przeciwdziałającemu wykluczeniu osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, z  udziału w normalnym użytkowaniu środków transportu indywidualnego.

W ramach realizacji projektu zostaną między innymi opracowane programy nauczania dla kadry akademickiej i studentów WAT oraz UKSW z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze transportu, a od roku akademickiego 2023/2024 do planów zajęć WAT i UKSW zostaną wprowadzone trzy moduły zajęć z projektowania uniwersalnego w tym obszarze.