Głównym celem projektu „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”, realizowanego od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2023 roku było powołanie i prowadzenie działalności Centrum wiedzy o dostępności, w którym będą rozwijane zagadnienia projektowania uniwersalnego oraz, we współpracy głównych wykonawców projektu z otoczeniem społeczno-gospodarczym, będą wypracowane, promowane i upowszechniane innowacyjne rozwiązania, produkty oraz standardy usług powszechnych prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystaniu ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów, samochodów osobowych).

Celem pośrednim projektu było wsparcie kadry dydaktycznej uczelni będących Wnioskodawcą Projektu (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Mechanicznej) oraz Partnerem (Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, przeciwdziałającemu wykluczeniu osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, z  udziału w normalnym użytkowaniu środków transportu indywidualnego.

W ramach realizacji projektu między innymi opracowano programy nauczania dla kadry akademickiej i studentów WAT oraz UKSW z zakresu projektowania uniwersalnego w obszarze transportu, a od roku akademickiego 2023/2024 do planów zajęć WAT i UKSW wprowadzono trzy moduły zajęć z projektowania uniwersalnego w tym obszarze.