Bieżącą realizację Projektu monitorował Komitet Sterujący Projektu, w skład którego wchodzili:

dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – Kierownik Projektu

prof. dr hab. inż. Andrzej Świderski (ITS)

dr hab. inż. Mirosław Gidlewski, prof. WAT

dr Dominik Gołuch (UKSW)

dr Monika Małkiewicz (UKSW)

dr Beata Stasiak-Cieślak (ITS)

Piotr Kwitowski (WAT) – Sekretarz Komitetu Sterującego