Zadania projektu:

 1. Prowadzenie działalności centrum wiedzy o dostępności.

 2. Przebudowa infrastruktury przeznaczonej przez WAT na cele projektu w celu dostosowania jej do potrzeb centrum wiedzy
  o dostępności oraz osób o szczególnych potrzebach.

 3. Podjęcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym związanym z transportem i mobilnością.

 4. Prowadzenie dwóch punktów informacyjno-konsultacyjnych dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego.

 5. Przygotowanie do prowadzenia kształcenia i realizacji działalności szkoleniowej.

 6. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i Instytutu Psychologii UKSW w zakresie projektowania uniwersalnego.

 7. Upowszechnienie zasad projektowania uniwersalnego w środowisku społeczno-gospodarczym związanym z transportem
  i mobilnością.