Szkolenia w projekcie będą przeznaczone dla:
     1.  Kadry akademickiej WAT i kierunku Psychologia UKSW, bez względu na wiek, posiadającej doświadczenie dydaktyczne, prowadzącej zajęcia ze studentami, zainteresowanej tematyką projektowania uniwersalnego.
   2. Osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystających ze środków transportu indywidualnego, w tym żołnierzy i weteranów z zespołem stresu pourazowego, osób zainteresowanych problematyką projektowania uniwersalnego, studentów WAT i UKSW, wolontariuszy, konstruktorów, przedsiębiorców i producentów wyposażenia pojazdów przeznaczonych dla osób o szczególnych potrzebach, przedstawicieli samorządów i organizacji społecznych zajmujących się osobami o szczególnych potrzebach itp.

Szkolenia rozpoczną się:
    –  w październiku 2022 roku – dla kadry akademickiej WAT i UKSW
    –  w kwietniu 2023 roku – dla pozostałych osób.

Szkolenia dla wszystkich uczestników będą bezpłatne.

Prosimy śledzić stronę internetową Centrum Wiedzy o Dostępności (Projektu) oraz FB, na których zamieszczone zostaną informacje dotyczące realizowanych szkoleń.