Kontakt

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Instytut Pojazdów i Transportu
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa

https://ipt.wim.wat.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawach Projektu:

Piotr Kwitowski
e-mail  piotr.kwitowski@wat.edu.pl
tel. +48  261 839 276

Informacja o sposobie dotarcia do Centrum

Jak dojechać

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Instytut Psychologii
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawach Projektu:

Dominik Gołuch
e-mail  d.goluch@uksw.edu.pl
tel. +48  22  569 96 06

Jak dojechać

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

https://www.its.waw.pl

Osoby do kontaktu w sprawach Projektu:

Beata Stasiak-Cieślak
e-mail  cum@its.waw.pl
tel.  +48  22  43 85 335

Jak dojechać