OGÓLNOPOLSKI KONKURS

na koncepcje urządzeń, przedmiotów i usług służących poprawie mobilności
i bezpieczeństwa ruchu drogowego Osób o Szczególnych Potrzebach (OSP),
korzystających ze środków transportu indywidualnego


pod honorowym patronatem

JM Rektora Wojskowej Akademii Technicznej

Dla:                uczniów i uczennic szkół branżowych 1 i 2 stopnia, techników i liceów ogólnokształcących z terenu Rzeczpospolitej Polskiej

Kiedy:              zgłoszenia od 01 września do 31 października 2022 roku

Jak:               pocztą, WYŁĄCZNIE w formie papierowej na adres:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Wydział Inżynierii Mechanicznej
Centrum wiedzy o  dostępności do transportu i mobilności OSP
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na koncepcje urządzeń,
przedmiotów i usług służących poprawie mobilności
i bezpieczeństwa ruchu drogowego OSP”

Nagrody:                     

– upominki rzeczowe o wartości do 2 000 zł dla każdego laureata

– szkolenia specjalistyczne w WAT i ITS dla laureatów konkursu i ich Opiekunów

– pamiątkowe puchary

– dyplomy dla wszystkich uczestników

Kontakt:    email:  cwod.wim@wat.edu.pl,   tel. +48 261 837 672,   +48 261 838 565

Formularze do pobrania: